Sectoren

Industrie

Productie en verwerking van materiële goederen of artikelen hebben over het algemeen een kapitaalsintensief karakter met een hoge mate van mechanisatie en technologie. De ontwikkelingen volgen elkaar in deze tijd snel op en vragen verregaande flexibiliteit en anticipatievermogen van de ondernemer. Duurzaamheid en circulariteit spelen in de toekomst een steeds belangrijkere rol en brengen de nodige kansen en uitdagingen met zich mee. Vanuit onze uitgebreide sectorkennis denken we graag met u mee over de mogelijke toekomst van uw onderneming.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Transport en Logistiek

Het organiseren, arrangeren, plannen, besturen en verwerken van de stroom aan goederen die van A naar B moeten vergt specialistische kennis. Doordat de logistieke ketens internationaler en complexer worden is er in deze sector sprake van consolidatie, schaalvergroting en globalisering. Differentiatie en specialisatie zijn nodig om gezonde marges te kunnen realiseren waarbij verregaande automatisering noodzakelijk wordt. De positie van Nederland als belangrijke toegang tot Europa, zorgt voor een concentratie van ondernemingen die de op- en overslag van goederen in de havengebieden soepel en snel laten verlopen. Wij wisselen graag met u van gedachten over de toekomst van uw onderneming in deze sector.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Technologie, Media en Telecom

Technologie, media en telecom zorgen ervoor dat we allemaal verbonden zijn. Door digitalisering en innovatie verandert niet alleen de maatschappij, maar ook de manier waarop producten en diensten worden aangeboden. Ook innovatieve manieren om samen te werken via digitale netwerken zijn steeds belangrijker in dit snel veranderende landschap. Deze relatief jonge en brede sector blijft hard groeien door technologische ontwikkelingen en transformatie. Naast autonome groei zorgt deze sector ook voor veranderende verdienmodellen en behoeftes in alle andere sectoren. Denkt u na over uw toekomst in deze sector? Wij wisselen graag met u van gedachten.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Food en Agri

Iedereen heeft dagelijks direct of indirect te maken met deze keten. Vanaf het moment van productie, aankomst van het basisproduct bij de groothandel of het verwerkingsbedrijf en aflevering van het gereed product in de retail. Het merendeel van de Nederlandse land- en tuinbouw productie wordt geëxporteerd. Veranderingen in het consumentengedrag, EU- en overheidsregulering, verdere globalisering van de voedselketen en innovatie maken dat deze markt zeer dynamisch blijft. Wij zetten onze sectorkennis graag in om over de toekomst van uw onderneming na te denken.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Zakelijke dienstverlening

Onder deze verzamelnaam voor diensten en services leverende B-2-B ondernemingen, kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen specialistische en ondersteunende diensten. Kenmerkend is dat mens en kennis centraal staan in het verdienmodel. Het behouden en/of uitbreiden van toegevoegde waarde blijft een vraagstuk waar een ondernemer continu rekening mee moet houden bij de afweging van de volgende strategische stap.

Binnen de zakelijke dienstverlening lichten wij flexibele arbeid uit. Snelle economische ontwikkelingen vragen om flexibiliteit, waardoor ondernemingen snel op- en af willen kunnen schalen door middel van een flexibele schil. Naast relevante transactie-ervaring bieden wij ook specifieke strategische- en marktkennis. Wij wisselen graag met u van gedachten over de toekomst van uw onderneming in deze sector.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Leisure en Retail

In zowel de sector leisure als retail staat de consument centraal waarbij beide sectoren sterk afhankelijk zijn van het vertrouwen van de consument. Persoonlijke beleving wordt steeds belangrijker. Dit kan een uitdaging zijn omdat een deel van de beleving online plaatsvindt. Online bestellingen worden steeds vaker afgehandeld via platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook marketingstrategieën worden hierop aangepast door meer focus op de onlinepropositie aan te brengen. Denkt u na over uw toekomst in deze sector? Dan wisselen wij graag met u van gedachten over uw mogelijkheden.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Bouw en Vastgoed

Van ontwikkeling tot aan oplevering, alle schakels in de bouwkolom staan voor de uitdaging om enerzijds de bouwproductie te verhogen en anderzijds de verduurzaming en energietransitie in goede banen te leiden. Deze hoogcyclische sector biedt zeker ook mooie kansen door specialisatie, verduurzaming, toepassen van nieuwe technologieën in de bedrijfsprocessen en verdere integratie in de bouwkolom. Wij wisselen graag met u van gedachten over de toekomst van uw onderneming in deze sector.

M&A Dynamics rapport aanvragen

Groothandel

In deze sector is de impact van digitalisering groot. Voorraadbeheersing, transparantie, e-fulfilment en veranderende verdienmodellen zijn enkele aspecten die meebewegen essentieel maken om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan de afnemers. Denkt u na over de mogelijkheden voor uw toekomst in deze sector, dan wisselen wij hierover graag met u van gedachten.

M&A Dynamics rapport aanvragen