More Than Just ICT

IRIS CF heeft begeleid bij de overname van 100% van de activiteiten van Biceté.