Fusies, overnames, funding: en opeens is alles anders

Twee maanden geleden kondigde ik aan dat ik een serie columns over ‘fusies, overnames en funding’ zou gaan maken, speciaal gericht op ondernemers die actief zijn in de wereld van inhuur van externe arbeid. In iedere column zou een specifiek thema centraal staan en de eerste bijdragen heb ik inmiddels gepubliceerd.

Ik stond op het punt om mij enthousiast aan mijn volgende bijdrage in de serie te gaan wijden. En toen was daar opeens corona … In één klap zag de wereld er totaal anders uit. In mijn eigen organisatie IRIS Corporate Finance zijn er best wat transacties on hold gezet. Wij zijn actief in de wereld van Mergers & Acquisitions, en niemand gaat zijn toko verkopen of een onderneming overnemen als er net een aardbeving heeft plaatsgevonden.

Voor ons als ondernemers is ‘business as usual’ even heel ver weg. We moeten ons richten op onze medewerkers, onze relaties, op damage control, op snelle acties op de korte termijn. We moeten alerter zijn dan ooit. We worden volop aangesproken op ons ondernemerschap om ons bedrijf door de hectische en onzekere periode heen te loodsen. Daarbij zitten we niet allemaal in dezelfde trein, ieder heeft zijn eigen verhaal. Sommige organisaties hebben het juist ontzettend druk, voor anderen staat de wereld momenteel stil.

Zijn er in een periode van zoveel onrust en onvoorspelbaarheid adviezen te geven?

Realiseer je allereerst dat de belangrijkste levensader voor je bedrijf op dit moment je cashflow is. Cash is King! Let ook op gedrag om je heen. Bij vorige crises in 2001 en 2008 zagen we dat sommige opdrachtgevers de neiging krijgen om eerst aan zichzelf te denken. En vorige week lazen we ook berichten in de krant waaruit op te maken is dat ook nu sommige partijen in die reflex schieten, zoals Action dat eenzijdig de betalingstermijnen verlengt met 30 dagen.

Hoe ga je op korte termijn die onzekerheid te lijf? Wees eerlijk tegen jezelf en pas op tijd je organisatie aan. Maak een nieuw budget met nieuwe scenario’s die uitgaan van krimp en niet van stabilisatie of groei. Het is nu nog belangrijker om je daarbij te focussen op de ontwikkeling van je werkkapitaal. De voor flex cruciale maanden mei en juni staan voor de deur.

Neem daarnaast de juiste (strategische) beslissingen: Richt je op business die geld oplevert. Nieuwe klanten met betalingstermijnen van meer dan 30 dagen brengen geen cash, maar kosten cash. Zorg voor heldere afspraken en zorg dat er op tijd betaald wordt. Wees ook voorzichtig met het aanpassen van je tarieven, want het duurt vervolgens lang om dat weer terug te draaien.

Ik wens je voor de komende tijd wijsheid en voldoende ‘rust in het hoofd’ om de juiste beslissingen met de juiste focus te nemen.

Waar gaat mijn column van volgende maand over? Dat weet ik nog niet. Flexibiliteit is op alle gebieden momenteel het toverwoord. Ik volg daarom heel goed de markt en bepaal afhankelijk van de stand van zaken met welk onderwerp ik denk jou als ondernemer een beetje van dienst te kunnen zijn.

Wil je alle columns ontvangen in je mailbox? Meld je dan aan via rob.delaat@iriscf.nl. Ik hoop: Tot ziens!

Rob de Laat

Partner

Rob is een fusie- en overnamespecialist vanuit de praktijk. Vanuit zijn ervaring als ondernemer en investeerder heeft hij veel kennis en een groot netwerk in de flexbranche waarin hij ruim 30 jaar actief is.

Bekijk profiel

Fusies, overnames, funding: ken de spelregels!

Veel ondernemers komen in hun carrière op een punt waarbij ze een grote stap willen zetten. Denk aan een overname, een fusie of – uiteindelijk – een exit. In zekere zin komen we op die momenten buiten onze comfort zone terecht. We zijn zeer ervaren en deskundig in de niche waarin we opereren, maar wat weten we van financieringsconstructies of overnamestrategieën?

In een van de belangrijkste fases van je ondernemerschap betreed je plots onbekend terrein. Bij het nadenken over de vraag welke stap je moet nemen sta je vaak erg alleen. Iedereen om je heen heeft zijn of haar eigen belang; de bank, de accountant en ook de mensen in je eigen organisatie. Hoe zorg je in deze cruciale perioden dat je over de juiste informatie beschikt om de goede beslissing te nemen?

Dit is het onderwerp van de serie columns die ik de komende periode zal publiceren. In iedere column staat een specifieke ‘stap’ centraal, zodat we uiteindelijk een serie hebben waarin de verschillende fasen worden beschreven waarmee je als ondernemer te maken krijgt als je besluit te kopen of te verkopen. Ik hoop zo een beeld te geven van de vragen die naar boven komen als je zo’n grote stap gaat zetten. Immers: Een scherper beeld van de spelregels helpt enorm bij het bereiken van een passend resultaat.

Denk bijvoorbeeld aan de vraag wanneer jouw organisatie voor een investeerder interessant is. Wat is het belang van de omvang van je bedrijf? Welke omvang moet je hebben als specialist en bij welke omvang wordt je als generieke speler interessant voor die investeerder? Naast omvang spelen allerlei andere criteria die bepalen of je voor een investeerder interessant bent. Welke zijn dat? Of: hoe werk je stapsgewijs toe naar het moment dat je afscheid neemt van je eigen organisatie?

Denk ook aan de omgeving waarin we werken. Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de branche – in ons geval de wereld van het organiseren van inhuur van externe arbeid – en wat is de relatie tussen deze trends en de beslissingen die we als ondernemer nemen? We zitten nu veelal in een positieve flow, maar hoe gaat dat de komende jaren? Wat is de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans? In welke mate krijgt onze branche te maken met de renteontwikkelingen? Wat is de impact van de personele krapte in een aantal niches? En wat betekent de komst van (nieuwe) outsiders in de markt? Het zijn allemaal vragen die óók van invloed zijn op de beslissingen die we nemen rondom koop of verkoop en op de timing die we hanteren. Denk maar aan de tegeltjeswijsheid ‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt’. Daar zit wat in, nietwaar? Nu het goed gaat is het voor spelers juist een interessant moment om na te denken over strategische stappen en over de wijze waarop we onze organisatie op nieuwe fasen voorbereiden.

De reden om deze columns te gaan schrijven is eigenlijk dezelfde als de trigger die ik had om partner te worden bij een corporate finance bureau. Ik ben om te beginnen zelf een gepassioneerd ondernemer.  Als voormalig oprichter en eigenaar van Staffing MS heb ik het hele traject – van start tot uiteindelijke verkoop – meegemaakt. Ik heb persoonlijk ervaren hoe je als ondernemer met heel veel ervaring in ‘je eigen wereld’ opeens in een geheel andere wereld terecht komt. Ik vind het uitermate boeiend om mijn kennis van de branche te koppelen aan de ervaring met M&A-trajecten waarover mijn collega’s bij IRIS Corporate Finance in ruime mate beschikken. Met die gezamenlijke kennis kunnen wij ondernemers helpen om die onbekende wereld van fusies, overnames en exit-trajecten wat bekender te maken.

Ik kijk ernaar uit om deze serie columns met je te gaan delen. Wil je alle columns ontvangen in je mailbox? Meld je dan aan via rob.delaat@iriscf.nl. Ik hoop: Tot ziens!

Rob de Laat

Partner

Rob is een fusie- en overnamespecialist vanuit de praktijk. Vanuit zijn ervaring als ondernemer en investeerder heeft hij veel kennis en een groot netwerk in de flexbranche waarin hij ruim 30 jaar actief is.

Bekijk profiel